இந்த படத்தில் இருப்பது எத்தினி பேர்? (கண்டிப்பாக 18+ புதிர்)
இப்படிக்கு
ஜாம்பஜார் ஜக்கு


52006


6 comments:

sriram said...

ரெண்டு

என்றும் அன்புடன்
பாஸ்டன் ஸ்ரீராம்

Anonymous said...

3
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8372564386089396570&postID=4633957276950577341

ரவி said...

அது ஏன் 18+ ஜக்கு சார்?

ரவி

மங்குனி அமைச்சர் said...

சார் , நானும் நல்லா தேடி பாத்துட்டேன் ஒரு "பேரு" கூட இல்லை

திவா said...

அம்பேல் நைனா!
இன்னாது?

Arun said...

3