இன்னாது?!!!


வர்ட்டா?


இப்படிக்கு
ஜாம்பஜார் ஜக்கு


46925

4 comments:

ttpian said...

hanged?
TIME is not so good?

Anonymous said...

ஜென்டிலா ஒரு நச் (ஜக்கு ஸ்டைல்?)!!!

திவா said...

நமக்கு நாமே ஜோசியம் பாக்க கூடாதில்லே நைநா? அதான்...

Anonymous said...

Hi..Hi..!!!!!